سفارش تبلیغ
صبا

ساعت یک و نیم آن روز

بسم الله...

دنیای عجیبی است، دنیای ما آدم‌ها!

خدا ما را برای ملکوت آفرید و ما به دنیا راضی شدیم!

خود را به دنیا بستیم

و دائم آه کشیدیم بر آن میوه‌ی ممنوعه

که پدر علیه السلام از آن خورد و مهر اقامت در زمین را بر پیشانی ما زد!

و پدر  را مقصر دانستیم و خود را در جبر ِ خطای پدر محبوس!

و حال آنکه زمین، سرنوشت محتوم ما بود!

چه پدر فرمان لاتقربا هذه الشجره را می‌شنید و چه با فازلهما الشیطان به آن نزدیک می‌شد!

نه آن میوه‌ی ممنوعه و نه پدر و نه حتی ابلیس!

هیچ کدام در سرنوشت ما دخیل نبود!

و این فقط ما بودیم که قالوا بلا ی الَست فراموشمان شد

و شد آن چه شد...!!

.

.

و ما اینک، رانده شده از بهشت

محتاج عرفاتی هستیم که در آن گم شده‌ی خود را بیابیم

و علّمَ ادمَ اسماءَ کلّها

و خدا جرعه جرعه، راه بهشت را بر ما نازل کند

فَتلقّی ادَم مِن ربّه کَلمات

.

محمد

علی

فاطمه

حسن

حسین

.

جرعه جرعه راه بهشت...

جرعه جرعه عطر ِ محمدی...

راه بهشت

توضیحات:

قسمت هایی که با سبز نوشته شده اند آیات قرآن هستند.

در تفسیر آیات ابتدایی سوره بقره که داستان رانده شدن آدم از بهشت را بیان می‌کند آمده است:

آن اسمائی که خداوند به آدم آموخت و به واسطه آن توبه اش پذیرفته شد نام مبارک پنج تن آل عبا بود.نوشته شده در پنج شنبه 91 دی 28ساعت ساعت 11:38 عصر توسط ملیحه سادات| نظر

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin